Thứ ba 26/10/2021

Xuất bản thông tin

TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH !

Chọn ngôn ngữ

Trang chủ

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Nhập khẩu thịt heo không ảnh hưởng đến giá heo hơi
Thịt lợn nhập khẩu chỉ chiếm 3,6%
 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Tới năm 2030 không còn ca tử vong do bệnh dại
Người dân chịu phí tổn 800 tỷ mỗi năm vì bệnh dại

Liên kết website

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin