Cơ sở sản xuất thuốc GMP

Không có không có hồ sơ.
Người dùng lựa chọn Tên danh sách Ngày cập nhật File đính kèm  
Cục Thú y cập nhật danh sách, địa chỉ các nhà máy sản xuất thuốc, vắc xin thú y đã được cấp Giấy chứng nhận GMP, tính đến tháng 8 năm 2017. 19/11/2020 ATTP_30.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2018 19/11/2020 ATTP_31.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 1 năm 2019. 19/11/2020 ATTP_32 (2).zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2019. 19/11/2020 ATTP_33.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2020 19/11/2020 ATTP_34.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP tính đến tháng 12 năm 2021 20/12/2021 211231._Danh sach Cong ty SX Thuoc thu y dat GMP den T12.2021.doc
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP tính đến tháng 10 năm 2022 06/10/2022 221006_Danh sach Cong ty SX Thuoc thu y dat GMP den T10.2022.doc
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP tính đến tháng 7 năm 2023 02/08/2023 230731_Danh sach Cong ty SX Thuoc thu y dat GMP den T7.2023 (1).doc