Các hoạt động

Virus SARS-CoV-2 không có trong các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam

Cục Thú y khẳng định không phát hiện virus SARS-CoV-2 trong thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam.

Liên kết website

Xuất bản thông tin