Danh sách cơ sở ATDB, giám sát

Không có không có hồ sơ.
Người dùng lựa chọn Tên danh sách Ngày cập nhật File đính kèm  
Danh sách các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn cập nhật đến ngày 30/6/2023 30/06/2023 Danhsach_ATDB_Trencan.xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 10/11/2023 10/11/2023 231103_Danh_sach_ATDB_TS_Web (1).xlsx