Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8685-39:2020 2020 Phần 39: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng còi cọc do Circovirus gây ra ở lợ Còn hiệu lực
TCVN 8685-38:202 2020 Phần 38: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Leptospira gây ra Còn hiệu lực
TCVN 8685-37:202 2020 Phần 37: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Marek ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685-36:2020 2020 Phần 36: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8685-35:2020 2020 Phần 35: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8685-34:2020 2020 Phần 34: Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch do Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) gây ra ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 12682: 2019 2019 Thuốc Thú y - Lấy mẫu Còn hiệu lực
TCVN 8685 - 33: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 33: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm Còn hiệu lực
TCVN 8685 - 32: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 32: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Mycoplasma Gallisepticum ở gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8685 - 31: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 31: Vắc xin phòng bệnh dại trên chó Còn hiệu lực