Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 14/03/2023
2 AUSTRALIA 07/02/2023
3 AUSTRIA 18/07/2022
4 BELGIUM 22/02/2023
5 BRAZIL 07/02/2023
6 CANADA 01/02/2023
7 DENMARK 11/01/2023
8 FRANCE 01/11/2022
9 GERMANY 11/01/2023
10 HUNGARY 21/12/2022
11 INDIA 11/11/2022
12 IRELAND 12/04/2021
13 ITALY 17/01/2022
14 JAPAN 30/12/2022
15 KOREA, REPUBLIC OF 27/05/2022
16 LITHUANIA 01/02/2023
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 11/01/2023
19 NEW ZEALAND 26/07/2022
20 POLAND 22/02/2023
21 SPAIN 18/07/2022
22 UNITED STATES 07/02/2023
23 RUSSIA 15/12/2022
24 MEXICO 12/07/2022