Danh mục thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đến ngày 31/12/2021

Chi tiết xem tại đây