Tin tức - Sự kiện

null Đảng ủy Bộ NN-PTNT triển khai học tập Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW

7.593 cán bộ, đảng viên Bộ NN-PTNT ở 271 điểm cầu tại tất cả Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Bộ NN-PTNT tham dự học tập Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW.

Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 9/7, Đảng ủy Bộ NN-PTNT triển khai học tập Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tuyến, nối tiếp với điểm cầu của Trung ương và truyền đi 271 điểm cầu tại tất cả các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc với 7.593 cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự và chủ trì điểm cầu tại Bộ NN-PTNT có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Bộ.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên Bộ NN-PTNT dự hội nghị dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Thành Công.

Cán bộ, đảng viên Bộ NN-PTNT dự hội nghị dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Thành Công.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quy định số 144-QĐ/TW, là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Đảng bộ Báo Nông nghiệp Việt Nam học tập Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW tại điểm cầu của đơn vị.

Đảng bộ Báo Nông nghiệp Việt Nam học tập Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW tại điểm cầu của đơn vị.

Để triển khai hiệu quả Quy định này, ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW về hướng dẫn thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Hướng dẫn đã cụ thể hóa các nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng gồm 5 điều: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Gương mẫu, khiêm tốn, tư dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định số 144-QĐ/TW cũng nêu rõ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Và điều quan trọng nhất là làm cho đạo đức cách mạng được “sinh sôi, nảy nở” trong mỗi cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên Cục Thú y tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị. Ảnh: Thành Công.

Cán bộ, đảng viên Cục Thú y tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị. Ảnh: Thành Công.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Chỉ thị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp phải được đầu tư công phu; có phân tích, dự báo được tình hình và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đảm bảo lựa chọn được cán bộ có đủ tâm, đủ tài để lãnh đạo tổ chức đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại đội hội đảng các cấp.