Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01-40:2011/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y.
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286891_qcvn01-40-2011-bnnptnt.doc