Tin tức - Sự kiện

null Hợp tác giữa Cục Thú y và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tại Việt Nam

        Ngày 03/7/2024, ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi lam việc với Cục Thú y. Tiếp đoàn công tác có Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cùng lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Cục.

Hình ảnh. Cục trưởng Nguyễn Văn Long và ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc Cục trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh Cục Thú y Việt Nam cảm ơn FAO đã hỗ trợ Cục Thú y nhiều chương trình, Dự án nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, chẩn đoán xét nghiệm, kháng kháng sinh…và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ FAO trong thời gian tới. Hai bên cũng đã thảo luận về kế hoạch triển khai, các khó khăn cần tháo gỡ để triển khai hiệu quả các Dự án, kế hoạch đã được FAO tài trợ với ba nhóm vấn đề chính: (i) Phòng, chống dịch bệnh động vật; (ii) Một sức khỏe và (iii) Kháng kháng sinh.

Hình ảnh. Ông Rémi Nono Womdim thăm phòng Truyền thống của Cục Thú y

Ông Rémi Nono Womdim cũng bày tỏ quan điểm FAO đánh giá cao các hoạt động mà Cục Thú y đã triển khai một cách rất hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh FAO sẵn sàng hỗ trợ, chia sẽ kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ về tài chính để Cục Thú y triển khai các hoạt động trong phòng, chống dịch bệnh, kháng kháng thuốc và Một sức khỏe./.