Tin tức - Sự kiện

null Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Thông tư, Khung so sánh Thông tư sửa đổi, bổ sung với Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT, Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và dự thảo Tờ trình). 

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y; địa chỉ: số 15, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 25/7/2022, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: quanlythuoc@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị, Hiệp hội và doanh nghiệp./.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây