Tin tức - Sự kiện

null Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong (thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong xuất khẩu). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư). Hồ sơ dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử của Cục Thú y mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y; địa chỉ: số 15, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 10/7/2022, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: phongcongdong@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị, Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp./.

Chi tiết dự thảo xin vui lòng xem tại đây