Tin tức - Sự kiện

null Xin lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TY-TC ngày 05/02/2021 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TY-TC ngày 21/03/2022 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường năm 2022

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật của Cục Thú y, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I đã xây dựng và hoàn thiện 03 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

  1. ‘’Trứng – Phương pháp xác định dư lượng sudans bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS".
  2. "Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng neonicotinoids bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)"
  3. "Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng Chì, Cadimin, Asen bằng quang phổ nguồn PLASMA cảm ứng cao tần kết nối khối phổ ICP-MS"

Để hoàn thiện dự thảo TCVN làm cơ sở hoàn thiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I kính đề nghị Cục Thú y lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo TCVN nêu trên (gửi kèm), trên Website của Cục; đồng thời gửi lấy kiến góp ý trên Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I - Cục Thú y trước ngày 06/6/2022, theo địa chỉ:

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I.

Địa chỉ: Số 28/78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3868 8035. E.mail: vstytw1@gmail.com hoặc tranmaithao2002@yahoo.com.

Xin vui lòng tải văn bản dự thảo tại đây