Tin tức - Sự kiện

null Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, hiệp hội, hội có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư). Hồ sơ dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử của Cục Thú y mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y), số 15, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2022, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: kdts@dah.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị, hiệp hội, hội./.

Xin vui lòng tải nội dung dự thảo tại đây