Tin tức - Sự kiện

null Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ

Trong những năm qua, dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ diễn biến phức tạp tại nhiều vùng nuôi trọng điểm trong cả nước, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, đốm trắng, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô và một số bệnh phổ biến khác như bệnh do vi bào tử trùng, phân trắng, đỏ thân,... kết hợp với các yếu tố bất lợi của môi trường, thời tiết thay đổi đã gây thiệt hại lớn cho người nuôi tôm.

Để bảo đảm nguồn tôm giống chất lượng, an toàn, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 23/01/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 660/BNN-TY gửi UBND gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi tôm nước lợ tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ.

Download toàn bộ nội dung tại đây.