Tin trong nước

null Hội thảo phổ biến quy trình truyền thông nguy cơ

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Thú y và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), Cục Thú y đã tổ chức 02 Hội thảo phổ biến Quy trình thực hiện Truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ởđộng vật và dịch bệnh lây truyền giữa động vật và người  tại Hà Nội và Nha Trang vào cuối tháng 10/2020. Tham dự hội thảo có đại diện của một số cơ quan của cả ngành Thú y và ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương.

Mục đích của Quy trình là nhằm hướng dẫn công tác truyền thông nguy cơ cho ngành thú y bao gồm tổ chức thực hiện,phân công trách nhiệm và phối hợp với các bên liên quan để phòng, chống dịch bệnh ởđộng vật và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Quy trình truyền thông nguy cơ có 5 mục tiêu cụ thể là:

  • Hướng dẫn về xây dựng mạng lưới và cơ chế phối hợp thực hiện truyềnthông nguy cơ trong ngành thú y và ngoài ngành thú y trước, trong và saukhi có dịch bệnh.
  • Quy định nhiệm vụ và cách thực hiện theo dõi, phản hồi, chia sẻ thông tinđối với từng vị trí trong ngành và ngoài ngành thú y ở tất cả các cấp;
  • Hướng dẫn trình tự và trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện và chuyển tải thôngđiệp, tài liệu truyền thông trong các tình huống trước, trong khi có dịch vàsau khi công bố hết dịch bệnh ở động vật;
  • Hướng dẫn thực hiện đánh giá truyền thông trong khi có dịch và sau khi côngbố hết dịch bệnh ở động vật và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người;
  • Quy định nhiệm vụ, cách thực hiện tập huấn để tăng cường tính sẵn sàngứng phó trong truyền thông nguy cơ.

Đây là lần đầu tiên trong ngành thú y đã xây dựng được một bộ công cụ hướng dẫn việc thực hiện truyền thông nguy cơ phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật ở Việt Nam.

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin