Tin tức - Sự kiện

null Hệ thống thú y các cấp đóng góp lớn vào thành quả chung ngành nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thú y các cấp đóng góp lớn vào thành quả chung ngành nông nghiệp. EU đưa ra 9 cảnh báo an toàn thực phẩm với rau quả Việt Nam. TP.HCM giảm phí hạ tầng cảng biển. Tập huấn các quy định và yêu cầu về xuất khẩu chanh leo sang Trung Quốc.