Tin tức - Sự kiện

null Góp ý dự thảo văn bản: Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người”. Để đảm bảo nội dung Dự án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan có ý kiến góp ý gửi về Cục Thú y (theo địa chỉ E-mail: dichte.dah@gmail.com) trước ngày 15/12/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề nghị tải dự thảo Dự án tại đây.