Tin tức - Sự kiện

null Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Cục Thú y xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y, số 15 ngõ 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, E mail: phongcongdong@gmail.com

Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây