Tin tức - Sự kiện

null Bản đồ diễn biến dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các tỉnh nghiên cứu, từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2021

Cục Thú y nhận được Công văn số 1957/HVN-KHCN ngày 04/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đề nghị tích hợp Bản đồ kỹ thuật số về diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam.

Sau khi kiểm tra thông tin phù hợp với số liệu của các Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố báo cáo từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2021, Cục Thú y đồng ý đăng báo cáo phân tích mô tả một số đặc điểm dịch tễ của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đề nghị của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cụ thể tại đây và được thể hiện trên bản đồ diễn biến dịch bệnh theo thời gian được đính kèm.


Bản đồ diễn biến dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các tỉnh nghiên cứu, từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2021

Chi tiết xin xem trên file đính kèm tại đây