Tin tức - Sự kiện

null Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 178-KH/ĐU ngày 06/7/2022 của Đảng uỷ Cục Thú y về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thú y, nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Thú y, ngày 15/7/2022, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Hội trường Trung tâm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ Cục Thú y.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đương –Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Đoàn Thị Thiên Hương- Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Bộ; Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Quyền Cục trưởng Cục Thú y; đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Thú y cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I.

pastedGraphic.png

Toàn cảnh đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I

nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Phùng Minh Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời. Các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định của từng tổ chức; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng ủy Cục Thú y. 

pastedGraphic_1.png

Đồng chí Nguyễn Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thú y phát biểu chỉ đạo 

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thú y đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Quan tâm công tác xây dựng đảng, phát triển đảng.

pastedGraphic_2.png

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I trình bày tham luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận, các đảng viên trong chi bộ đã trình bày, báo cáo một số tham luận chuyên đề để đóng góp cho chương trình hành động của chi bộ như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác lãnh đạo đảm bảo chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm của Trung tâm, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

pastedGraphic_3.png

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phùng Minh Phong tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Chử Văn Tuất giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Tĩnh trúng cử Chi ủy viên.

 pastedGraphic_4.png

Đồng chí Nguyễn Thu Thủy chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội 

 

Bế mạc Đại hội, đồng chí Phùng Minh Phong thay mặt cho Chi bộ cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và những định hướng quý báu của đồng chí Nguyễn Thu Thủy cũng như các ý kiến tham luận của các cán bộ, đảng viên tại Đại hội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I nhiệm kỳ mới cũng tổng kết các kết quả đạt được của đại hội, phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.

Kết thúc đại hội, đồng chí Phạm Văn Đương –Trưởng ban Tổ chức Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.