Tin tức - Sự kiện

null Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY

Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033

Download toàn bộ nội dung Chỉ thị tại đây.