Tin tức - Sự kiện

null Chỉ thị Số 29/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2023

Ngày 06 tháng 12 năm 2023 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị sô 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhậu lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

 

Download nội dung Chỉ thị tại đây