Tin tức - Sự kiện

null Cục Thú y tích hợp 52 thủ tục hành chính lên một cửa điện tử

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của Cục Thú y đã đem lại hiệu quả và nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo lãnh đạo Cục Thú y, thực hiện Quyết định số 560/QĐ-BNN-TY ngày 25/02/2020 của Bộ NN-PTNT phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y. Đến nay, Cục Thú y đã tích hợp 52 thủ tục hành chính lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ NN-PTNT.

Tuy nhiên, đến nay việc cập nhật hồ sơ lên hệ thống còn gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực ít, các cán bộ thực hiện công việc tại bộ phận một cửa quá nhiều việc, chưa thể đưa toàn bộ hồ sơ lên hệ thống.

Cùng với đó, Cục đã phối hợp với Trung tâm tin học và Thống kê hoàn thành và chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên môi trường mạng tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx.

Tính đến ngày 14/9/2021, đã có 2.355/4.827 xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y và 187/150 hồ sơ xin cấp giấy Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú đã xử lý, giải quyết qua phần mềm dịch vụ công. Doanh nghiệp không phải đến cơ quan quản lý nhà nước nộp hồ sơ giấy mà có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả mọi lúc, mọi nơi.

Với hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia có 15 thủ tục hành chính đã được kết nối và thực hiện. Số liệu đến ngày 14/9/2021 ghi nhận 70.455/103.415 hồ sơ đã thực hiện, chiếm tỷ lệ 68,12%, thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tỷ lệ đạt 97,40%.  

Theo lãnh đạo Cục Thú y, bên cạnh việc duy trì áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, cần tiếp tục thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu, thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục về cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, chứng chỉ hành nghề thú y và kiểm tra vệ sinh thú y; cắt giảm hàng chục các thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, xét nghiệm từ 10 - 90% so trước đây, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành thú y trong thời kỳ mới.

Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài sẵn sàng hướng dẫn doanh nghiệp nhập hồ sơ Hải quan Một cửa quốc gia. Ảnh: Nguyên Huân.

Có thể nói, doanh nghiệp thực hiện tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia chỉ cần đăng nhập vào website của Tổng cục Hải quan để đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến mà không phải đến Cơ quan Thú y để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Thực hiện cải cách về thủ tục hành chính, Cục Thú y đã triển khai việc xây dựng, công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Văn phòng Cục và các đơn vị thuộc từ năm 2019 và hàng năm thực hiện duy trì áp dụng Hệ thống.

Hệ thống văn phòng điện tử www.vpdt.mard.gov.vn được Cục Thú y triển khai thực hiện hiệu quả. Theo đó, tất cả cán bộ công chức thuộc khối Văn phòng Cục được cấp tài khoản để gửi nhận văn bản điện tử. Các tài khoản được phân quyền từ Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng và chuyên viên trong việc xử lý văn bản đi và đến.

Tính đến thời điểm hiện tại 100% văn bản đi và đến đã được xử lý trên Hệ thống văn phòng điện tử. Tuy nhiên, Hệ thống văn phòng điện tử chưa được triển khai hai chiều đến các đơn vị thuộc Cục, các đơn vị thuộc Cục chỉ có tài khoản để nhận văn bản mà chưa có luồng để xử lý, gửi văn bản đi.

Xe lấy mẫu kiểm dịch tại cảng của Chi cục Thú y vùng VI. Ảnh: Lê Tuấn.

Trong quý IV năm 2021, Cục Thú y tiếp tục thực hiện, triển khai nâng cấp phần mềm thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn Luật chăn nuôi cập nhật các biểu mẫu để doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ giấy cho những nội dung liên quan đến Nghị định này.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng thời, Cục đang triển khai việc tích hợp tính năng thu phí điện tử cho các thủ tục hành chính có thu phí để đảm bảo đạt được dịch vụ công cấp độ 4 theo yêu cầu của Chính phủ điện tử, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tích hợp tính năng báo báo thống kê để có thể trích xuất số liệu về xuất nhập khẩu hàng hóa nên cần thiết phải bổ sung tính năng này.

Nguồn Báo Nông nghiệp Việt Nam