Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 897/TB-BNN-VP ngày 15/02/2022

Công văn số 897/TB-BNN-VP ngày 15/02/2022  về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. Nội dung đính kèm dưới đây