Tin tức - Sự kiện

null Công văn số: 7499/BNN-TY

Công văn số: 7499/BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản

Download toàn bộ nội dung Công văn tại đây.