Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 5730/BNN-TY ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 5730/BNN-TY ngày 07/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 Download toàn bộ nội dung công văn tại đây