Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 5177/BNN-TY

Ngày 08/8/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 5177/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023. Nội dung công văn tại file đính kèm.