Các hoạt động

null Công văn số 5064/BNN-TY ngày 27/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.

Công văn số 5064/BNN-TY ngày 27/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.

Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.

Liên kết website

Xuất bản thông tin