Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 4870/BNN-TY ngày 24/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng vắc xin DTLCP.

Ngày 24/7/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 4870/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng vắc xin DTLCP.

Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.