Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 2163/TY-HTQT ngày 26 tháng 12 năm 2022

Tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị định thư cũng như để xây dựng và và phát triển ngành yến Việt Nam có trách nhiệm, bền vững, bảo đảm giữ vững thương hiệu tổ yến Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, cũng như các thị trường tiền năng khác, Cục Thú y ban hành Công văn số 2163/TY-HTQT ngày 26/12/2022 về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc gửi các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến sản phẩm tổ yến cùng các cơ quan, đơn vị liên quan". Toàn bộ nội dung Công văn tại đây.