Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 17/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021; ngày 05/01/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 17/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030. Tải toàn bộ văn bản tại đây.