Tin tức - Sự kiện

null Công văn giám sát dịch bệnh và ATTP đối với tổ yến xuất khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để triển khai thực hiện Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ nước CHXHCN Việt Nam sang nước CHND Trung Hoa, ngày 17/01/2023 Cục Thú y ban hành Công văn số 84/TY-DT về việc hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc và ngày 31/01/2023 Cục Thú y ban hành Công văn số 144/TY-TYCĐ về việc hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc

Download công văn số 84/TY-DT tại đây: công văn số 144/Ty-TYCĐ tại đây.