Tin tức - Sự kiện

null 15 thủ tục ngành thú y đã triển khai trên Một cửa quốc gia

 

Cán bộ Chi cục Thú y vùng VII tiếp nhận hồ sơ yêu cầu kiểm dịch của doanh nghiệp. Ảnh: Hữu Đức.

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), thực hiện các nhiệm vụ Một cửa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, từ năm 2016 - 2019, Cục Thú y đã triển khai xây dựng và kết nối trên Một cửa quốc gia 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y. Trong đó có 13 thủ tục hành chính về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản và 2 thủ tục về lĩnh vực thuốc thú y.

Cụ thể, các thủ tục hành chính đang triển khai trên Một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản gồm:

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu; Đăng ký và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; Đăng ký và thủ tục cấp Giấy kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu; Đăng ký và thủ tục cấp Giấy kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Tiếp theo là đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu; Đăng ký và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.

Ngoài ra còn có cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan; Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục hành chính về lĩnh vực thuốc thú y trên Một cửa quốc gia bao gồm kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu và cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

Tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTNT giao Cục Thú y làm đầu mối thực hiện việc kiểm dịch và kiểm tra chất lượng đối với nhóm hàng hóa thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật vừa phải kiểm dịch, vừa phải kiểm tra chất lượng.

Theo đó, sản phẩm vừa có chứa sản phẩm động vật và sản phẩm thực vật, doanh nghiệp có thể lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, tránh được sự chồng chéo kiểm tra chuyên ngành giữa các đơn vị thuộc Bộ NN- PTNT.

Trước đây, việc thực hiện kiểm dịch là Cục Thú y và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản là Cục Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản.

Hiện nay, doanh nghiệp chỉ cần gửi Giấy đăng ký kiểm dịch và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu theo một mẫu đơn 20a của Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT tới một cơ quan kiểm tra chuyên ngành là Cục Thú y. Các chỉ tiêu kiểm tra trùng lắp giữa kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi chỉ phải làm một lần.

Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu Cơ quan kiểm dịch động vật tại cửa khẩu lập biên bản gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt về chất lượng thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định của Thông tư này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không phải đến nộp hồ sơ tại hai cơ quan kiểm tra khác nhau thuộc Bộ NN- PTNT.

Cùng với việc triển khai 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y trên Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cục Thú y đã tích hợp 52 thủ tục hành chính lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ NN-PTNT, chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx.

Tính đến ngày 14/9/2021, trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y đã xử lý, giải quyết được 2.355/4.827 hồ sơ. Lĩnh vực cấp giấy Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đã xử lý, giải quyết được 187/150 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ này đều được thực hiện qua phần mềm dịch vụ công.

Đối với 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y, hiện đã được kết nối và thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tính đến ngày 14/9/2021, đã thực hiện được 70.455/103.415 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 68,12%, có thủ tục tỷ lệ đạt 97,40%.

Đến nay, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực thú y theo cơ chế Một cửa quốc gia chỉ cần đăng nhập vào website của Tổng cục Hải quan để đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến mà không phải đến cơ quan Thú y để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

 

Nguồn Báo Nông nghiệp Việt Nam