Tin tức - Sự kiện

null  Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Ngày 08/10/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị hỏa tốc số 6477/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tải file văn bản tại đây.