Cơ quan trực thuộc

null Chi Cục Thú Y Vùng III

Địa chỉ:
51 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại:
02383.842.786
Fax:
02383.584.159
Email:
hcthtyv3@gmail.com

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin