Cơ quan trực thuộc

null Chi Cục Thú Y Vùng II

Địa chỉ:
Số 23 đường Đà Nẵng – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
(0225) 3836511
Fax:
(0225) 3551698
Email:
tonghoptyv2@gmail.com

1. Thông tin chung:

Tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y vùng II:

+ Ban lãnh đạo: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng;

+ 03 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp; Phòng Kiểm dịch động vật và Thú y cộng đồng; Phòng Dịch tễ Thú y;

+ 02 đơn vị trực thuộc: Trạm Kiểm dịch động vật Cảng Lạch Huyện và Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. Ngoài ra còn có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

- Tổng số Cán bộ, công nhân viên chức: 58 người (Thạc sĩ: 29; Đại học: 20; công nhân phòng thí nghiệm: 02; lái xe, bảo vệ: 06, Tạp vụ: 01).

2. Giới thiệu về đơn vị:

Tiền thân là “Trạm kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Hải Phòng”, theo tình hình phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ mà Chi cục Thú y vùng II đã nhiều lần được thay đổi tên và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ cho phù hợp:

- Năm 1967 Trạm kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Hải Phòng được thành lập với chức năng, nhiệm vụ được giao là kiểm dịch thực phẩm, đồ hộp có nguồn gốc động vật được viện trợ của nước ngoài và kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu. Ngoài ra còn kiểm dịch động vật xuất, nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng.

- Ngày 16/12/1986 Bộ Nông nghiệp và công nghiệp Thực phẩm đã quyết định đầu tư, nâng cấp mở rộng Trạm kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Hải phòng và đổi tên thành “Trung tâm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Hải Phòng” nhằm phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước.

-Trước yêu cầu thực tế sản xuất, xuất khẩu và xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra Quyết định số 1601/NN-TCCB/QĐ ngày 12/12/1994 về việc chuyển Trung tâm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Hải Phòng thành “Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng”, giao thêm nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành thú y trên địa bàn 13 tỉnh vùng Tả ngạn Sông Hồng. Năm 2000 đơn vị thực hiện dự án “Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng” trong đó tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị nâng cao năng lực chẩn đoán xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh động vật tại các tỉnh trong vùng và công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng.

- Ngày 18/09/2006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 76/2006/QĐ-BNN thành lập Cơ quan Thú y vùng II trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng.

 - Ngày 13/4/2017, Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BNN-TCCB, theo đó Cơ quan Thú y vùng II  được đổi tên thành Chi cục Thú y vùng II. Cục trưởng Cục Thú y ra Quyết định số 573/QĐ-TY-VP ngày 04/10/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y vùng II trực thuộc Cục Thú y.

3. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:

Chi cục Thú y vùng II là tổ chức trực thuộc Cục Thú y thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyên ngành thú y, an toàn thực phẩm động vật, sản phẩm động vật thuộc phạm vi quản lý của Cục; chẩn đoán, xét nghiệm về thú y tại vùng quản lý, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin