Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 5410/BNN-TY ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định của Thông tư số 30

Ngày 09/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 5410/BNN-TY về việc hướng dẫn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định của Thông tư số 30  file đính kèm.