Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 3665/BNN-TY ngày 06/6/2023 ngày 06/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, đảm bảo vệ sinh thú y

Công văn số 3665/BNN-TY ngày 06/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y.

Download toàn bộ nội dung tại đây.