Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 2650/BNN-TY ngày 09/4/2024 về việc tập trung tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi gửi UBND các tỉnh thành phố

Trong 03 tháng đầu năm 2024 cả nước có: 06 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) A/H5N1 tại 06 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 9.000 con gia cầm, đặc biệt có 01 người tử vong do nhiễm vi rút CGC A/H5N1 và 01 người nhiễm vi rút CGC A/H9 đang được điều trị; 159 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại 30 tỉnh, buộc tiêu hủy gần 5.000 con lợn (tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước); 26 ổ dịch Lở mồm long móng (LMLM) tại 09 tỉnh (tăng 31%); 43 ổ dịch Viêm da nổi cục (VDNC) tại 05 tỉnh; 101 ca bệnh Dại trên động vật tại 25 tỉnh. Kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm bệnh nêu trên đang lưu hành rộng rãi với tỷ lệ khá cao. Nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi và lây sang người tiếp tục phát sinh và lây lan nhanh, ở phạm vi rộng trong thời gian tới là rất cao, gây tổn thất lớn về kinh tế, phát triển chăn nuôi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và môi trường.

  Để ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra ở diện rộng, không truyền lây sang người,... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2650/BNN-TY ngày 09/4/2024 về việc tập trung tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi gửi  UBND các tỉnh thành phố đề nghị tập trung chỉ đạo các Sở,ngành, chính quyền các cấp của địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, các Chương trình và Kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

 Nội dung Công văn được đính kèm tại đây