Hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN-PTNT, Cục Thú y đang tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, nhất là xuất khẩu sản phẩm thịt gà từ Việt Nam sang các nước

Cục Thú y đẩy mạnh triển khai chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh để phục vụ xuất khẩu

Cục Thú y đẩy mạnh triển khai chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh để phục vụ xuất khẩu

Kiểm tra các chuỗi sản xuất thịt lợn Việt Nam

Đối với thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Malaysia: Cục Thú y đã nhận được thông báo của Cục Thú y Malaysia về việc cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để kiểm tra các chuỗi sản xuất thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu

Hội nghị lần thứ 24 của Tiểu ban OIE về phòng chống bệnh Lở mồm long móng khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc

Từ ngày 28-30/11/2018, Cục Thú y phối hợp với Tổ chức Thú y thế giới tổ chức Hội nghị lần thứ 24 của Tiểu ban OIE về phòng chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc (The 24th OIE SEACFMD Sub-Commission Meeting).

Liên kết website

Xuất bản thông tin