Tin tức - Sự kiện

null Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022

Nội dung chi tiết Nghị định số 07/2022/NĐ-CP mời các bạn xem trong file đính kèm.