Tin tức - Sự kiện

null Họp bàn về đề xuất xây dựng Dự án phòng, chống đại dịch

Đại dịch Covid-19 gây ra những thiệt hại nặng nề về con người, kinh tế và xã hội trên toàn cầu đã cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phối hợp hành động để xây dựng các hệ thống y tế vững mạnh hơn và huy động các nguồn lực bổ sung để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Xuất phát từ mong muốn đó, Quỹ đại dịch (The Pandemic Fund) đã được thiết lập từ tháng 9/2022 do Ngân hàng Thế giới quản lý về tài chính, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quản lý về kỹ thuật, nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quan trọng để tăng cường năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các nước có thu nhập thấp và trung bình. Cho đến nay, quỹ đại dịch đã huy động được tổng cộng khoảng 1,6 tỷ USD.

Ngày 03/02/2023, Quỹ phòng, chống đại dịch đã có thông báo về việc kêu gọi các quốc gia đề xuất Dự án về phòng, chống đại dịch. Nắm bắt cơ hội này, Cục Thú y đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế khác (USAID, US CDC, WCS,…) và các cơ quan có liên quan của Việt Nam, gửi Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest - EOI) đến Ban Thư ký của Quỹ đại dịch nêu đề xuất Dự án của Việt Nam theo cách tiếp cận Một sức khỏe (gồm cả lĩnh vực y tế và thú y), với các nội dung ưu tiên như sau:

1. Giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

2. Tăng cường năng lực hệ thống phòng thí nghiệm.

3. Tăng cường nguồn nhân lực.

Ngày 28/3/2023, tại Cục Thú y, TS. Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị, đề xuất xây dựng Dự án phòng, chống đại dịch của Việt Nam. Tham dự cuộc họp có TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Ông Rémi Nono Womdim - Trưởng Đại diện Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Y tế và các phòng, đơn vị liên quan thuộc Cục Thú y.

Tại cuộc họp, Trưởng đại diện WHO, Trưởng Đại diện FAO, đại diện các đơn vị liên quan đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, thống nhất chuẩn bị, đề xuất xây dựng một Dự án chung về phòng, chống đại dịch của Việt Nam từ nguồn kinh phí của Quỹ đại dịch (The Pandemic Fund) do Ngân hàng Thế giới (World Bank) quản lý về tài chính, Tổ chức Y tế thế giới quản lý về kỹ thuật.

Mục tiêu chung của Dự án nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch quan trọng, thông qua đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ở cấp quốc gia, cũng như ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Quỹ đại dịch dự kiến ​​​​sẽ hỗ trợ và tăng cường xây dựng năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch theo quy định tại Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) năm 2005 và các khuôn khổ pháp lý được quốc tế công nhận khác, phù hợp với cách tiếp cận Một sức khỏe.

Các quốc gia, tổ chức nộp hồ sơ sẽ phải nộp các đề xuất chính thức cho giai đoạn đầu tiên vào ngày 19/5/2023. Theo đó, các bên tham gia đang rất khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tổ chức xây dựng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho ý kiến trước khi thống nhất nộp Dự án cho Ban Thư ký của Quỹ đại dịch xét duyệt.

                                Hình ảnh các đại biểu tham dự cuộc họp