Tin tức - Sự kiện

null Công văn số 147/TY-DT ngày 31/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật

Công văn số 147/TY-DT ngày 31/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật. Download toàn bộ nội dung văn bản tại đây.