Wednesday 28/09/2022

Asset Publisher

THÔNG BÁO: Ngày 26/9/2022, Cục Thú y đã có Thông báo số 1580/TB-TY-VP về thời gian kết nối phần mềm thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ 10 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 28/9/2022 (thứ 4). Tuy nhiên, do yếu tố kĩ thuật nên việc kết nối phần mềm thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ tạm hoãn, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Cục Thú y trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan được biết!

Language Selector

Home

Asset Publisher

Navigation Menu

Asset Publisher