Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
BNN-288127 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288304 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288108 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
BNN-288124 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288095 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
BNN-288302 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
BNN-288052 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
1.002416 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
1.001816 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
1.002416 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
  • null 49-1.002416 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.docx