Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288108
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm