Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288124
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm