Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 3274/QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết đinh 3274/QĐ-BNN-TY, ban hành"Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y trong 5 tháng cuối năm 2016"
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 08/08/2017
File đính kèm