Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 2803/QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY. Ban hành "Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016 - 2020"
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 07/06/2016
File đính kèm